• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000100243

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Pomocy Dzieciom

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000100243.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Fundacji jest:
-Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
-Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich
-Świadczenie pomocy dzieciom chorym
-Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom
-Działalność charytatywna
-Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej
-Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
-Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
-Podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
-Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
-Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
-Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych
-Podejmowanie działań w zakresie współpracy i kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi z krajów Unii Europejskiej, prowadzącymi działalność zgodną ze statutem Fundacji
-Promocja i organizacja wolontariatu
-Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji.

Prowadzone działania
Organizacja codziennej rehabilitacji i edukacji dzieci niepełnosprawnych.
Realizacja Rządowego Pilotażowego Programu "wczesna, kompleksowa, skoordynowana pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie".
Edukacja Regionalna dzieci.
Renowacja zabytkowego budynku - siedziby Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla dzieci w Żywcu (wymiana zniszczonego dachu, odnowa elewacji, montaż windy dla niepełnosprawnych).