• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000100311

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom "Amici"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000100311.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
- Pomoc dzieciom ze szczególnymi potrzebami emocjonalnymi w celu ochrony ich przed patologią i uzależnieniami.
- Oddziaływanie profilaktyczne zwiększające kompetencje wychowawcze rodziców.
- Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w podejmowaniu przez nie obowiązków wobec dziecka.
- Wsparcie rozwoju społecznego, poznawczego oraz uzdolnień dziecka.
- Popieranie inicjatyw społecznych i innych działań zbieżnych z działalnością statutową stowarzyszenia.
- Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich.
- Rozwój świadomości obywatelskiej w zakresie działalności statutowej stowarzyszenia.
- Działalność sportowa i rekreacyjna
-Działalność kulturalna i artystyczna

Prowadzone działania:
- Realizacja programu socjoterapeutycznego w pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym w latach 2002 - 2012, praca w trzech grupach wiekowych (dzieci z klas I-III, dzieci z klas IV-VI, młodzież z gimnazjum i szkoły średniej).
- Praca z rodzinami - "Szkoła dla Rodziców", zajęcia prowadzone regularnie raz w miesiącu.
- Realizacja programu opiekuńczo-wychowawczego dla trzech grup.
- Realizacja programu imprez i wycieczek dla trzech grup.
- Realizacja wypoczynku letniego dla trzech grup.
- Zapewnienie regularnych konsultacji z pedagogiem i psychologiem podczas dyżurów.
- Prowadziliśmy Psychologiczny Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny.
- Realizowaliśmy programy z profilaktyki narkotykowej "Teatr i warsztaty, profilaktyką narkotykową AMICI".
- Realizowaliśmy Promocję Poznania, zajęcia teatralne, filmowe, plastyczne i fotograficzne.
- Realizowaliśmy program wsparcia indywidualnego dla dzieci - Starszy Brat, Starsza Siostra, dzięki promocji wolontariatu.
- Realizowaliśmy projekt: Imprezy Kulturalne z AMICI oraz Sport z AMICI.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!