• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000100566

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000100566.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie ma na celu:
- działanie służące społeczno-gospodarczemu rozwojowi miasta Kamieńska, ze szczególnym zaangażowaniem w jego kulturalnym rozwoju,
- zapoznawanie społeczeństwa z bogatymi i postępowymi tradycjami historycznymi, udziale mieszkańców w walkach narodowo-wyzwoleńczych.
Stowarzyszenie dla osiągnięcia w/w celów:
- organizuje przedsięwzięcia mające na celu społeczno-gospodarczy i kulturalny rozwój miasta Kamieńska,
- organizuje przedsięwzięcia mające na celu badanie przeszłości miasta Kamieńska,
- podejmuje wydawanie drukiem opracowań naukowych i popularno-naukowych,
- organizuje spotkania i zebrania dyskusyjne, odczyty i pogadanki, konkursy plastyczne i fotograficzne, wystawy autorskie, gromadzi zbiory biblioteczne,
- popiera działalność w dziedzinie amatorskiej twórczości artystycznej,
- współpracuje ze szkołami na terenie Kamieńska,
- współpracuje z organizacjami kultury fizycznej i sportu.

Prowadzone działania:
- Wydawanie czasopisma "Echo Kamieńska" - odbiorcą jest społeczność gminy Kamieńsk,
- organizowanie konkursu "Historia Kamieńska" - odbiorcą są uczniowie szkół,
- przygotowywanie do wydania drukiem monografii Kamieńska - odbiorcą będzie społeczeństwo gminy Kamieńsk,
- przygotowywanie do wydania drukiem monografii "Pamiątki Kościuszkowskie na ziemi Piotrkowskiej" - odbiorcą będzie społeczność gminy Kamieńsk,
- ufundowanie tablic epitafijnych wybitnym mieszkańcom Kamieńska,
- udział w obchodach Dni Kamieńska,
- udział w obchodach świąt narodowych,
- organizowanie wystaw o Kamieńsku,
- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie historii Kamieńska,
- organizowanie odczytów i pogadanek o Kamieńsku,
- organizowanie konkursu fotograficznego o Kamieńsku,
- organizowanie konkursu plastycznego o Kamieńsku,
- organizowanie wystaw autorskich o Kamieńsku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!