• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000100948

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Laurentius

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000100948.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celami Fundacji Laurentius są:
- udzielanie pomocy medycznej osobom starszym, chorym i wymagającym stałej opieki medycznej czy rehabilitacyjnej, w szczególności polegającej na pielęgnowaniu tych osób za pośrednictwem wykwalifikowanego personelu w placówkach fundacji,
- organizowanie i prowadzenie ośrodków stałego pobytu, zwanych domami opieki, mających na celu świadczenie pomocy medycznej i opiekowanie się ludźmi starszymi, chorymi i wymagającymi stałej opieki czy też rehabilitacji
- prowadzenie placówek opieki medycznej o specjalistycznym wyposażeniu dla osób starszych, chorych i wymagających opieki specjalistycznej
- kształcenie i dokształcanie personelu fachowego w zakresie opieki medycznej i socjalnej nad osobami starszymi, chorymi i wymagającymi rehabilitacji, w szczególności poprzez organizowanie i wprowadzenie wyodrębnionych jednostek specjalistycznych o charakterze edukacyjnym

Prowadzone działania
Fundacja prowadzi Dom Opieki dla osób w podeszłym wieku, gdzie trafiają osoby w podeszłym wieku na zasadach prywatnej umowy i pokrywają pełne koszty utrzymania. Obok Domu Opieki prowadzony jest także Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku, gdzie trafiają osoby z decyzji ośrodków pomocy społecznej, które nie mogą już samodzielnie funkcjonować w środowisku. Osoby te otrzymują dofinansowanie do kosztów pobytu.
Fundacja prowadzi również Policealną Szkołę "Laurentius", która kształci opiekunów w domach pomocy społecznej. Słuchacze kształcą się bezpłatnie.
Fundacja otrzymuje dofinansowanie z Urzędu Miasta dla Policealnej Szkoły "Laurentius" oraz Domu Pomocy Społecznej "Laurentius".