• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000100960

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Dać Nadzieję"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000100960.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie niepełnosprawnych dzieci.
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
- Działalność charytatywna.
- Działalność związana z przystosowaniem zawodowym i społecznym osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych ruchowo, z zaburzeniami zdrowia psychicznego poprzez prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.
- Działalność szkoleniowa dla członków stowarzyszenia i osób spoza organizacji.
- Współdziałanie z organami administracji publicznej, instytucjami edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Współpraca z innymi regionalnymi organizacjami pozarządowymi.

Prowadzone działania:
- Wyposażanie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Lubinie, odbiorcy - ok. 40 podopiecznych dzieci.
- Wspieranie dwu Warsztatów Terapii Zajęciowej, odbiorcy - 50 uczestników warsztatów.
- Udzielanie zapomóg dla członków stowarzyszenia i spoza organizacji, odbiorcy - ok. 200 osób rocznie.
- Refundacje grupowe dla innych organizacji, odbiorcy - ok. 50 osób.
- Refundacje szkoleń specjalistycznych, odbiorcy - ok. 10 osób rocznie.
- Imprezy rekreacyjno sportowe dla niepełnosprawnych o zasięgu powiatowym, odbiorcy - około 750 osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!