• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000102034

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Transplantacji Szpiku u Dzieci

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000102034.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Prowadzone działania:
1. Stowarzyszenie ma na celu stworzyć warunki do całodobowej opieki rodziców w szpitalu przy dziecku z chorobą nowotworową. Planujemy wybudowanie nowych oddziałów onkologicznych, które spełnią wymogi najnowocześniejszego leczenia oraz zapewnią godne i bezpieczne warunki dla małych pacjentów i ich opiekunów.
2. wynajęcie i utrzymywanie mieszkania w pobliżu Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu, które to mieszkanie spełniało by rolę hostelu dla rodziców dzieci leczonych w Oddziale Transplantacji Szpiku.
3. poradnictwo i szkolenia dla rodziców dzieci kierowanych do transplantacji szpiku, w tym opracowanie materiałów informacyjnych i tworzenie warunków do wymiany doświadczeń między rodzicami.
4. pomoc dzieciom po transplantacji szpiku i ich rodzicom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
5. promowanie w społeczeństwie obiektywnej wiedzy o wskazaniach do transplantacji szpiku, skuteczności tej metody leczenia, możliwościach jej zastosowania w kraju, zasadach kierowania do transplantacji oraz o zasadach jej finansowania.
6. wspieranie ustawicznego szkolenia lekarzy, pielęgniarek, biotechnologów i innego personelu medycznego zatrudnionego w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Oddziale Instytutu Pediatrii UM w celu zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej na najwyższym poziomie.