• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000102211

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000102211.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja została powołana w celu wypracowywania środków materialnych dla wspierania działalności szkół Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, prowadzenia działalności charytatywnej, kultu religijnego.

Realizacja celów Fundacji odbywa się poprzez: pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych, a także praw majątkowych od osób fizycznych, osób prawnych, organizacji społecznych i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, w formie darowizn, spadków, zapisów, subwencji, prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz ogółu społeczności w sferze zadań publicznych obejmujących działalność charytatywną, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, naukę, edukację, oświatę i wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży.

Fundacja posiada doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami szkoleniowymi realizowanymi w odpowiedzi na potrzeby lokalne. W ramach tych projektów realizowano m.in. szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, kursy językowe. Fundacja była i jest organizatorem sesji naukowych, konferencji naukowo - społecznych. Fundacja to również zespół profesjonalnych pracowników specjalizujących się w obsłudze projektów edukacyjnych, szkoleniowych.

Należy wspomnieć o doświadczeniu w działalności edukacyjnej Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja, które jest założycielem i organizatorem szkół podstawowych, gimnazjów oraz Wyższej Szkoły Administracji. Szkoły Towarzystwa zajmują najwyższe miejsca w ogólnopolskich rankingach.

Fundacja Towarzystwa i Towarzystwo Szkolne im. M. Reja to organizacja rozpoznawalna, uznana, ciesząca się dużym zaufaniem w środowisku pozarządowym w Bielsku-Białej, kojarzącą się z profesjonalną i efektywną realizacją jej przedsięwzięć.