• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000104365

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000104365.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Prowadzone działania
Stowarzyszenie raczej rzadko pomaga przez wsparcie finansowe, a częściej przez rzeczowe takie jak np.: zakup opału na zimę, żywności, odzieży czy lekarstw. Zainicjowaliśmy również istnienie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin objętych problemem alkoholowym, a środki na jej działalność zostały zabezpieczone z funduszu Komisji do Spraw Zwalczania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Mosinie. Świetlica za zgodą księdza Proboszcza mieści się w Domu Katolickim, gdzie dzieci mogą spędzić miło czas, odrobić lekcje, zjeść posiłek.
W czasie ferii zimowych i wakacji letnich organizowane są kolonie i półkolonie dla dzieci z rodzin ubogich. W akcję tą bardzo aktywnie i nieodpłatnie włączają się nauczyciele miejscowych szkół, za co im bardzo dziękujemy. Cała praca Stowarzyszenia nie byłaby możliwa bez pomocy i wsparcia finansowego ludzi dobrej woli, którzy mają wrażliwe i otwarte na drugiego człowieka serca. I tym właśnie ludziom należą się chyba największe podziękowania, a ich postawa jest godna naśladowania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!