• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000105462

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000105462.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Stowarzyszenia jest praca nad rozwojem i promocją miejscowości Niewodnica Kościelna i Niewonica Korycka oraz prowadzenie działalności na rzecz ogółu mieszkańców tych miejscowości.
Aktywny udział w życiu społecznym, organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i innymi podmiotami życia społecznego, ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, troska o zachowanie i podtrzymywanie tradycji historycznych Niewodnicy.

Prowadzone działania
1. Wiosenne i jesienne sprzątanie Niewodnicy.
2. Coroczna akcja "Ratujmy żaby".
3. Współorganizacja festynów rodzinnych.
4. Organizacja biegu ulicznego im. Waldka Kikolskiego.
5. Międzynarodowa wymiana młodzieży szkolnej.
6. Wydawanie gazetki lokalnej "Echo Niewodnicy".
7. Ścisła współpraca z miejscową szkołą.
8. Wyróżnienie coroczne najlepszego ucznia społecznika- nagrodą prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Niewodnicy.
9. Udział w tworzeniu i realizacji programu siedmiu gmin w ramach Stowarzyszenia "Narew" w ramach pilotażowego programu Leader+.
10. Antoniada- impreza w ramach odpustu na Św. Antoniego.
11. Inne imprezy okolicznościowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!