• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000106256

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000106256.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem działań organizacji jest między innymi:
- profilaktyka i promocja zdrowia kobiet;
- pogłębianie wiedzy i świadomości kobiet na temat ich roli i miejsca w społeczeństwie;
- promocja i wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Sawin między innymi bazy wypoczynkowo-turystycznej regionu;
- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami kobiecymi w zakresie rozpowszechnienia działalności i wymiany doświadczeń.

Prowadzone działania
Prowadzenie imprez sportowych, rehabilitacyjnych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych; szeroko rozumiana działalność kulturalna, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury; organizowanie opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych; wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich; tworzenie nowych miejsc pracy oraz lokalnych systemów stypendialnych; wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji; działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku; podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem Gminy; współpraca z organizacjami kobiecymi w kraju i za granicą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!