• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000106330

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000106330.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Przywrócenie bezdomnym ich godności osoby ludzkiej oraz pomoc w ich powrocie do społeczeństwa.

Prowadzone działania:
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych w Gdańsku przy ul. Przegalińskiej 135 (dla mężczyzn, 35 miejsc, opieka całodobowa).
Prowadzenie punktu przyjmowania i wydawania odzieży używanej przy ul. Królowej Jadwigi 6 w Sopocie.
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych w Gdańsku, przy ul. Starowiślnej 3 (dla mężczyzn, 35 miejsc, opieka całodobowa).
Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych w Gdańsku, przy ul. Żaglowej 1 (dla mężczyzn, 50 miejsc).
Prowadzenie Ogrzewalni dla bezdomnych w Gdańsku przy Dworcu Głównym PKP.
Prowadzenie Punkyu Charytatywnego w Gdyni, przy ul. Lotników 76.
Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej w Gdańsku, przy ul. Floriańskiej 3.
Prowadzenie Centrum Projektowego w Gdańsku, przy ul. Władysława IV 12.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!