• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000107301

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000107301.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem działalności Towarzystwa jest ochrona przyrody, w szczególności:
- Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat przyrody, jej znaczenia oraz zagrożeń.
- Zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenia przyrody.
- Opracowywanie i wdrażanie planów działań ochronnych.
- Wszelkie działania prawne sprzyjające ochronie przyrody.

Prowadzone działania:

Ochrona terenów otwartych Podlaskiego Przełomu Bugu
- cel: promowanie i wdrażanie programów rolno-środowiskowych, pomoc rolnikom w utrzymaniu produkcji rolnej
- odbiorcy: rolnicy na terenach nadbużańskich.

Ochrona bociana białego
- cel- prace renowacyjne przy zagrożonych gniazdach bocianich na terenie województwa. Dotychczas zabezpieczono 2065 gniazd. Ratowanie ptaków kontuzjowanych - od 2002 roku ponad 100 osobników, edukacja - ponad 50 prelekcji rocznie, działania międzynarodwoe w ramach projektu bocianiego z Ukrainą.

Ochrona sokoła pustułki
- dotychczas wywieszono w woj. ponad 500 skrzynek lęgowych dla tego gatunku w wpojewództwie. W roku 2006 ponad 100 zostało zajętych przez ptakli które odniosły większy niż w gniazdach naturalnych sukces lęgowy.

Ochrona płomykówki i nietoperzy w obiektach sakralnych w Polsce
- wywieszono w 11 województwach ponad 1000 skrzyń lęgowych dla gatunku, skontrolowano ponad 2500 obiektów sakralnych. W każdym roku prowadzone są kontrole skrzynek i wywieszane nowe skrzynki.

Ochrona terenów otwartych Podlskeigo Przełomy Bugu
W roku 2006 wykupiono ponad 30 ha łąk i pastwisk które przekazano w zarząd Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. Prowadzono szkolenia dla rolników w ramach programów rolno-środowiskowych oraz wspierano ekstensywne rolnictwo poprzez dopłaty do inseminacji zwierząt.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!