• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000108171

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Bonum Commune"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000108171.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Fundacji jest:
- jednoczenie ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego prowadzące do wszechstronnej pomyślności;
- zmierzanie do wzrostu dobrobytu, tj. stanu dóbr materialno-kulturalnych i usług gospodarczych dzielonych według zasad sprawiedliwości, zaspokajających materialne i duchowe potrzeby społeczeństwa, do którego to stanu należą m.in. - oświata i wychowanie, kultura i sztuka, warunki zdrowotne, demograficzne, środki żywienia, warunki pracy i zatrudnienia, konsumpcja, warunki mieszkaniowe, odpoczynek i rozrywki;
- wspieranie działań innych osób i instytucji realizujących zadania zgodne z celami fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- inspirację oraz prowadzenie własnych badań i wykonywanie ekspertyz;
- wspieranie lub proponowanie kierunków zmian we wszystkich przejawach życia społecznego;
- animowanie i prowadzenie działalności naukowej i oświatowo wychowawczej;
- powoływanie wyspecjalizowanych zespołów problemowych;
- prowadzenie poradnictwa;
- współpracę z innymi instytucjami, organizacjami i osobami prawnymi oraz fizycznymi realizującymi podobne cele w kraju i za granicą;
- organizowanie i wspieranie konferencji, zjazdów, sympozjów, plenerów, pielgrzymek, turystyki,imprez kulturalnych, turystycznych i towarzyskich;
- fundowanie stypendiów naukowych i artystycznych, a także innych form pomocy twórczym jednostkom i ośrodkom;
- rozwijanie różnych form działalności kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem środków społecznego przekazu(działalności wystawienniczej, informacyjno-publicystycznej i wydawniczej).