• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000108594

Formularze PIT 2017/2018 dla Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000108594.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Towarzystwa jest upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, popularyzacja wiedzy o fotografii, rozwijanie umiejętności i inspirowanie członków oraz innych zainteresowanych osób do twórczych działań w zakresie fotografii:
- prowadzenie stałej, otwartej i nieodpłatnej dla zwiedzających Galerii i w jej ramach prezentowanie wystaw fotograficznych twórców polskich i zagranicznych;
- organizowanie comiesięcznych konkursów fotograficznych adresowanych do osób, które amatorsko zajmują się fotografowaniem, pełniących przy tym rolę dydaktyczną poprzez publiczną ocenę wszystkich zgłaszanych prac oraz jawny wybór zwycięzców przez jurorów; organizowanie konkursów fotograficznych skierowanych do wybranych grup społecznych;
- organizowanie otwartych spotkań z autorami połączonych z pokazami zdjęć lub slajdów, organizowanie spotkań dyskusyjnych, seminariów, warsztatów, pokazów i kursów w zakresie sztuki i techniki fotograficznej oraz prowadzenia ogólnodostępnego poradnictwa w tej dziedzinie; prowadzenie stałej, dostępnej dla chętnych czytelni książek, informatorów i czasopism o tematyce fotograficznej, w tym nieodpłatne udostępnianie katalogów i broszur poświęconych prezentowanym wystawom i innym wydarzeniom fotograficznym;
- wydawanie informatorów, katalogów i folderów poświęconych eksponowanym wystawom i innym wydarzeniom fotograficznym;
- organizowanie wycieczek i plenerów fotograficznych;
- wspieranie i współorganizowanie festiwali, przeglądów i innych tego rodzaju projektów, przedsięwzięć i wydarzeń.

Prowadzone działania
Aktualnie Towarzystwo średnio co dwa tygodnie organizuje wernisaż nowej wystawy fotograficznej, które to wystawy mogą oglądać bezpłatnie wszyscy mieszkańcy naszego miasta, a także goście i turyści.
Organizujemy również otwarte dla wszystkich pokazy slajdów.
Co miesiąc odbywa się otwarty konkurs fotograficzny "Fotografia Miesiąca", w którym może wziąć udział każdy fotografujący. Jury tego konkursu obraduje w obecności autorów przekazując uwagi i komentarze oraz nagradzając najlepsze prace.
W 2006 r. przygotowaliśmy m.in. dwa projekty fotograficzne do zaprezentowania dorobku twórczego naszego Towarzystwa za granicą: we Włoszech i na Międzynarodowym Fotofestiwalu w Czechach.
W 2007 roku przygotowujemy cykl wystaw fotograficznych w związku z 50. rokiem działalności naszej Galerii Fotografii.

Inne działania:
Współorganizowanie przedsięwzięć dla grup społecznych potrzebujących wsparcia (np. konkurs fotograficzny dla osób bezdomnych, konkurs i wystawa zdjęć autorów niepełnosprawnych, zbiórka sprzętu dla koła fotograficznego w schronisku dla bezdomnych, wystawa dokumentująca życie domów dziecka, i innych objętych opieką klubów Rotary itp.).