• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000108782

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Lions Club Gdańsk Neptun

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000108782.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Zgodnie z naszą działalnością statutową finansujemy obozy i kolonie dla dzieci niepełnosprawnych, jesteśmy współorganizatorami imprez Mikołajowych i Gwiazdkowych dla dzieci, dokonujemy zakupu obiadów dla dzieci ze szkół podstawowych w Sopocie i Gdyni, udzielane jest wsparcie finansowe osobom indywidualnym oraz stowarzyszeniom zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi. Jedną z większych akcji było pokrycie kosztów prac modernizacyjnych w ośrodku kolonijnym w Raduniu. Rozpatrywana jest możliwość zakupienia tego ośrodka, jako stałego miejsca organizacji letnich obozów dla dzieci niepełnosprawnych. Pewną odrębną sprawą jest udzielanie wsparcia finansowego sybirakom z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Członkowie klubu wręczają osobiście zapomogę i składają okolicznościowe życzenia. Są to bardzo wzruszające wizyty, a nazwane zostały kiedyś żywą lekcją historii.

Poza formalnymi zebraniami klubowymi do pewnej tradycji weszły też spotkania towarzyskie, w których uświetnieniu ważną rolę spełniają nasze żony. Te towarzyskie imprezy - Sylwester, Andrzejki, śledź, przejęcie obowiązków przez kolejnego prezydenta oraz inne - zbliżyły nas bardzo i pozwoliły lepiej wzajemnie się poznać i owocują w życiu klubowym, zawodowym oraz osobistym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!