• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000109185

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Praca - Edukacja - Zdrowie"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000109185.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele i formy działania
- Propagowanie aktywnej postawy młodzieży i osób dorosłych wobec zmieniających się warunków gospodarczych i społecznych.
- Informacja zawodowa i poradnictwo zawodowe.
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i reorientacja zawodowa zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.
- Szkolenie zawodowe osób mających mniejsze szanse na rynku pracy.
- Promocja różnych form szkolenia zawodowego.
- Umożliwienie bezpłatnej nauki języków obcych.
- Współpraca z administracją państwową, oświatową i samorządową celem zorganizowania specjalistycznych form kształcenia zawodowego z uwzględnieniem form kształcenia na odległość.
- Współdziałanie z jednostkami państwowymi, społecznymi i osobami prawnymi, jak fundacje, stowarzyszenia itp., celem prezentacji działalności Stowarzyszenia i pozyskiwania spośród wymienionych sponsorów.
- Wymiana doświadczeń z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
- Zdobywanie funduszy na rzecz Stowarzyszenia.
- Realizacja celów Stowarzyszenia

- Nowoczesne kształcenie zawodowe w firmie symulacyjnej.
- Doskonalenie kwalifikacji pracowników i osób niepracujących, którzy chcą uzupełnić przygotowanie do zawodu.
- Współpraca Stowarzyszenia z osobami odpowiedzialnymi za politykę szkoleniową w przedsiębiorstwach.
- Wymiana praktykantów firm symulacyjnych z zagranicą w celu doskonalenia języka zawodowego.
- Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna oraz szkolenie członków Stowarzyszenia i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!