• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000110422

Formularze PIT 2017/2018 dla Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000110422.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom chorym na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunom i rodzinom.
2. Popularyzacja wiedzy o chorobie Alzheimera wśród chorych, ich opiekunów i rodzin oraz społeczeństwa.
3. Promowanie nowych kierunków diagnostyki i rozwiązań terapeutycznych w chorobie Alzheimera.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie punktu informacyjno-edukacyjnego.
2. Udostępnianie materiałów informacyjnych i najnowszej literatury poświęconej chorobie Alzheimera.
3. Udzielanie pomocy lekarskiej, opiekuńczej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i prawnej dla chorych oraz opiekunów i ich rodzin.
4. Koordynowanie usług wykonywanych przez specjalistów.
5. Organizowanie samopomocowych grup wsparcia.
6. Organizowanie spotkań integracyjnych, konferencji i wykładów, których celem jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera.
7. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla wolontariuszy oraz opiekunów.
8. Udział w imprezach umożliwiających popularyzowanie wiedzy na temat choroby Alzheimera.
9. Przygotowywanie i realizowanie projektów, których celem jest poprawa jakości życia chorych oraz ich opiekunów i rodzin, a także popularyzacja wiedzy na temat choroby Alzheimera.
10. Organizowanie badań pamięci dla wszystkich chętnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!