• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000110567

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "W Stronę Sztuki"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000110567.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej muzycznie, plastycznie i literacko poprzez: akcje promocyjne, koncerty, wystawy, stypendia, kursy, plenery, wydawnictwa i inne formy działalności.

Prowadzone działania:
- Finalizacja zakupu akordeonu we Włoszech dla stypendysty Stowarzyszenia - studenta Akademii Muzycznej w Katowicach, wybitnie uzdolnionego - Marka Tarnowskiego.
- Przygotowanie koncertu "W Stronę Sztuki" - gali jubileuszowej - dziesięciolecie promowania młodych kompozytorów Lublina - 10.12.2006 pod patronatem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin w sali Filharmonii Lubelskiej. Sto dwudziesty dziewiąty koncert Stowarzyszenia. W koncercie prezentowane będą kompozycje jedenastu lubelskich kompozytorów (m.in. uczniowie szkół muzycznych, studenci Akademii Muzycznych) i szesnastu wykonawców (uczniowie, studenci, profesjonaliści). Koncertowi towarzyszy wystawa prac plastycznych studentów UMCS wydziału Wychowania Artystycznego.
Odbiorcami są osoby z bardzo różnych środowisk. Jest to stale poszerzający się krąg sympatyków działań Stowarzyszenia i zainteresowanie społeczne młodymi artystami. Widownia na koncertach Stowarzyszenia jest wypełniona do ostatniego miejsca (ok. 600 osób).
Pielęgnujemy tradycję wiązania najzdolniejszych artystów z naszym Miastem i nieustannie promujemy pozytywny wizerunek młodego pokolenia Polaków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!