• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000110914

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000110914.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Głównym celem Stowarzyszenia jest udzielanie wsparcia i opieki osobom znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej, chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, poprzez:
- świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i specjalistycznych,
- prowadzenie ośrodków wsparcia, ośrodków opiekuńczych, środowiskowych domów samopomocy oraz ośrodków pobytu dziennego, okresowego i stałego,
- świadczenie usług gastronomicznych,
- prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób
niepełnosprawnych,
- prowadzenie domów pomocy społecznej,
- prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej,
- prowadzenie zakładów pracy chronionej,
- prowadzenie i wspomaganie działań wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia dla nich miejsc pracy oraz zamieszkania.
Zgodnie z celami statutowymi realizowana była działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację społeczną i zawodową. Główny nacisk położony był na aktywizację osób niepełnosprawnych.