• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000111148

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000111148.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Działalność stowarzyszenia oparta jest na zasadach wolontariatu i polega na niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnymi i ich rodzinom. Głównym elementem działalności stowarzyszenia jest organizacja turnusów rehabilitacyjnych, oraz innych form wypoczynku i rekreacji, włączanie młodzieży do opieki nad osobami niepełnosprawnymi, Umożliwia to osobom niepełnosprawnym kontakt z innymi ludźmi zarówno chorymi jak i zdrowymi.

W trakcie naszej działalności realizujemy ponadto następujące cele:
- Rehabilitacja ruchowa, społeczna, doskonalenie czynności intelektualnych, samoobsługowych oraz manualnych, przełamywanie barier pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a otoczeniem
- Atrakcyjna forma wypoczynku osób niepełnosprawnych oraz młodzieży gimnazjalnej licealnej i studenckiej połączona z lekcją tolerancji oraz kształtowaniem wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin
- Umożliwienie wypoczynku rodzicom, którzy przez cały rok zajmują się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi
- Kształtowanie opiekuńczej postawy u młodzieży opiekującej się osobami mniej sprawnymi
- Umożliwienie zdobywania doświadczeń osobom - studentom przygotowującym się do pracy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami (studenci rehabilitacji, pedagogiki specjalnej, opiekuńczej i resocjalizacji). Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy prowadzonych przez lekarza, psychologa i pedagoga
- Aktywizacja rodzin osób niepełnosprawnych do podejmowania działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej jej członków.
Aktywizuje się również środowisko lokalne, które widząc osoby niepełnosprawne przełamuje bariery, stając się bardziej życzliwe i pomocne.