• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000113691

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000113691.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Jako organizacja ludzi o podobnych doświadczeniach staramy się budować wspólną tożsamość i generować wartość dodaną poprzez współpracę w ramach organizacji przyjaciół - absolwentów tej samej uczelni. Promujemy profesjonalny wizerunek naszej uczelni i jej absolwentów oraz współtworzymy społeczność menedżerów z wizją, czyli ludzi którzy umieją nawiązywać dobre relacje z innymi, pomagają sobie w potrzebie i mogą zawsze na siebie nawzajem liczyć.

Prowadzone działania
Jakie są bieżące cele i zadania Stowarzyszenia?
Nowe zarządy znacznie rozwineły działalność SAAMBA, położyły znacznie większy nacisk na współpracę między absolwentami i studentami (m.in. poprzez przyjęcie studentów w poczet członków Stowarzyszenia i współorganizację kilku imprez rocznie); zdynamizowano networking, aktywnie propaguje się ideę samopomocy pośród absolwentów i studentów, uruchomiono w 2001 portal internetowy (czego efektem jest serwis stale rozbudowywany SAAMBA). Ponadto, pewne imprezy zostały na stałe wpisane do grafiku stałych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie, zreformowano system składek, opracowano logo i koncepcję wizualnej identyfikacji SAAMBA, nawiązano współpracę z organizacjami o podobnych celach (np. MBA Minessota Alumni Association na SGH), zorganizowano procedury i infrastrukturę dla działalności Stowarzyszenia, a w roku 2003 utworzono Biuro Karier.

W jaki sposób Zarząd realizuje cele informacyjne i networkingowe Stowarzyszenia?
Zarząd SAAMBA regularnie informuje swoich członków o wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie poprzez portal i listę dyskusyjną, a ponadto wydaje okresowo Newsletter.
Za pomocą stron www, oprócz wymiany informacji, umożliwiamy absolwentom i studentom wzajemne kontakty, uaktualnianie informacji o sobie, udostępniamy galerię roczników, forum i listy dyskusyjne - również dla poszczególnych roczników i grup tematycznych, umożliwiamy dostęp do informacji o imprezach organizowanych przez stowarzyszenie i Szkołę Biznesu, ułatwiamy dostęp do interesujących linków oraz udostępniamy platformę współpracy biznesowej między absolwentami oraz oferty pracy kierowane do i przez naszych absolwentów.

W jaki sposób Zarząd pomaga studentom i absolwentom na rynku pracy?
Od 2001r. na stronach www funkcjonuje giełda pracy slużąca wynianie informacji na temat ofert pracy. Ponadto, od 2003 r. w ramach portalu funkcjonuje również moduł Biura Karier, który pomaga naszym absolwentom w poszukiwaniu oraz zmianie pracy, poprzez możliwość zamieszczenia swojego CV i przeglądanie zamieszczanych tam atrakcyjnych ofert pracy. Ponadto Biuro Karier umożliwia wyszukiwanie kandydatów do pracy przez koordynatorów w ramach umów zawieranych z firmami. Biuro Karier funkcjonuje między innymi przy aktywnej pomocy innych absolwentów, którzy przekazują nam oferty pracy ze swoich firm. Niezależnie od tego, udało nam się nawiązać z działami HR wielu firm stałą współparcę przy rekrutacji kadr i szkoleniach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!