• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000114184

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000114184.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Wg Statutu Stowarzyszenia: Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu tworzenie warunków rozwoju i działalności Krakowskiej Chorągwi ZHP, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających harcerstwu, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla ZHP oraz wspieranie organizacyjnie i rzeczowo Chorągwi ZHP.

Prowadzone działania:
Zarząd koncentruje sie na maksymalnej pomocy dla Komendy Chorągwi ZHP w rozwiązywaniu trudnych problemów materialnych. Zarząd podejmuje działania integrujące środowiska b. instruktorów ZHP oraz tworzy atmosferę poparcia dla inicjatywy powstania Krakowskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa. W marcu odbędzie się kolejne, trecie już, Walne Zebranie Stowarzyszenia, które oceni działalność Stowarzyszenia w 2002 roku. Zarząd przyjmuje kwartalne plany pracy, które są podstawą działalności Stowarzyszenia. W najbliższym zamierza zorganizować spotkanie integracyjne dla członków Stowarzyszenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej (22.02). W br Zarząd pragnie skupić swoją uwagę na pozyskiwaniu członków wspierających dla działaności harcerskiej w Małopolsce.