• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000114542

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000114542.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Organizowanie wsparcia i pomocy materialno-bytowej środowiskom Polonijnym za granicą wschodnią, działalność na rzecz tych środowisk, podtrzymywanie tradycji narodowych, podtrzymywanie kontaktów informacyjnych i kulturalnych z ośrodkami w Polsce i za granicą, rozwijanie bliższych kontaktów między Polakami a przedstawicielami różnych narodowości.
Praca ukierunkowana jest głownie na pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Wspieramy przedszkola i szkoły aby mogły podnosić poziom nauczania. Niesiemy pomoc parafiom i kościołom które remontowane albo budowane są w bardzo trudnych warunkach. Prowadzimy zbiórki darów zgodnie z potrzebami naszych rodaków na Wschodzie. Organizujemy wyjazdy charytatywne średnio 8 do 12 rocznie , w czasie których uczestnicy poznają sytuację na odwiedzanych terenach i przekazywane są potrzebne dary. Przyjmujemy grupy młodzieży na pobyty turystyczne i szkoleniowe.
Pomagamy studentom pochodzenia polskiego z krakowskich uczelni w ich trudnej sytuacji bytowej.

Prowadzone działania:
Program zadań na 2012r. obejmuje organizację 12 wyjazdów charytatywnych według przygotowanych programów i tras (Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Mołdawia, Syberia). Przygotowuje się zaopatrzenie tych wyjazdów.
Planuje się zaproszenie do Krakowa kilku grup młodzieży ze Wschodu, co zależy od uzyskania i zebrania funduszy na ten cel.
Konieczna jest pomoc w organizacji drużyn harcerskich na Ukrainie (rejon Tarnopola).
Obejmuje się opieką studentów ze Wschodu będących w trudnej sytuacji materialnej.