• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000115468

Formularze PIT 2017/2018 dla Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000115468.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
1. Oddziaływanie na świadomość społeczeństwa w kwestiach związanych ze stanem środowiska naturalnego.
2. Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem biotopów najbardziej narażonych na zniszczenie.
3. Propagowanie etycznych metod badań faunistycznych.
4. Organizowanie i popieranie badań naukowych zmierzających do poznania zasobów przyrodniczych, szczególnie regionu Pomorza Zachodniego.
5. Inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy pomiędzy społeczeństwami na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.
6. Współpraca z innymi organizacjami, instytucjami i ruchami działającymi na rzecz ochrony środowiska.
7. Propagowanie i organizowanie działalności - w tym edukacji, której następstwem może być poprawa stanu środowiska.

Prowadzone działania:
- Ochrona przyrody Bagien Krępskich - terenu dzierżawionego przez ZTO.
- Zbieranie danych do Kartoteki Ptaków Pomorza Zachodniego. Możliwe jest rozszerzenie zakresu zbieranych danych o pozostałe grupy zwierząt.
- Występowanie w sprawach budzących kontrowersje - inwestycje, łamanie przepisów prawa ochrony środowiska.
- Liczenia gęsi, inwentaryzacja i kontrola noclegowisk gęsi na Pomorzu Zachodnim.
- Organizowanie zebrań, obozów badawczych, wydawanie publikacji propagujących tematy związanych z przyrodą Pomorza Zachodniego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!