• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000115970

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000115970.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Podstawowym celem Stowarzyszenia "Przystań" jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.
2. Szczegółowymi celami Stowarzyszenia "Przystań" są:
a) organizacja i prowadzenie punktu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
b) organizacja turnusów rehabilitacyjnych;
c) pozyskiwanie środków na te cele;
d) integracja i edukacja niepełnosprawnych oraz ich rodzin - wyrównywanie szans życiowych i przeciwdziałanie wyłączeniu z życia społecznego;
e) pozyskiwanie środków finansowych na indywidualne leczenie i rehabilitację rodzin członków Stowarzyszenia "Przystań";
f) inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele stowarzyszenia ;
g) organizacja szkoleń i seminariów.

Prowadzone działania
Jesteśmy jedną z dwóch organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych na terenie naszego miasta a jedyną jednostką, która prowadzi kompleksową, bezpłatną rehabilitację dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Mamy już doświadczenie i jesteśmy organizacją prężnie się rozwijającą.
Stowarzyszenie dysponuje doświadczoną kadrą terapeutów: rehabilitanci, logopeda, olgofrenopedagodzy, psycholog, pedagog muzykoterapeuta, specjaliści Biofeedback.
Działania w ramach prowadzonych projektów obejmują bezpłatną, indywidualną i grupową terapię ruchową, pedagogiczną, logopedyczną, indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem, muzykoterapię dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
Utworzyliśmy grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Programy pomocy niepełnosprawnym mają charakter ciągły i systematyczny.
Naszym głównym celem jest dostarczanie fachowego, rzetelnego i łatwo dostępnego wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin w postaci specjalistycznej, wszechstronnej rehabilitacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!