• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000118394

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "SOS-WZW"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000118394.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat promocji zdrowia, ochrony wątroby i uświadamiania zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem wirusowego zapalenia wątroby.
2. Udzielanie pomocy ludziom zagrożonym i chorym na chorobę poprzez ujawnianie czynników przyczynowych choroby w środowisku szkoły, w miejscu pracy i w rodzinie. Propagowanie zasad postępowania i stylu życia w stanach choroby i rekonwalescencji. Wymiana własnych doświadczeń i informacji pomiędzy członkami oraz w miarę możliwości finansowych Stowarzyszenia udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej osobom chorym.
3. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z organizacjami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się promocja zdrowia i ochroną wątroby oraz pomocą ludziom chorym.
4. Występowanie w interesie osób chorych w stosunkach ze służbami Ministerstwa Zdrowia i Kasy Chorych.
5. Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
6. Doradztwo i pomoc organizacyjna i ekonomiczna oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych celami działalności Stowarzyszenia.
7. Inne działania sprzyjające osiągnięciu statutowych celów organizacji.

Prowadzone działania:
- Coroczne "Ogólnopolskie Zjazdy Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób ze Schorzeniami Wątroby" odbywające się w Częstochowie na Jasnej Gorze pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy. Msza Św. w intencji chorych, lekarzy i personelu medycznego sprawujących opiekę nad chorymi oraz prelekcje dla wszystkich zainteresowanych (-wstęp wolny) przy współudziale wybitnych profesorów, lekarzy z dziedziny hepatologii, transplantologii, psychologii, endokrynologii oraz przedstawicieli SSE.Tematy prelekcji są dopasowywane do aktualnych potrzeb zgłaszanych przez członków organizacji pozarządowych.
- Organizacja grup wzajemnego wsparcia (spotkania w siedzibie stowarzyszenia w każdą 1-szą środę miesiąca).
- Organizacja imprez integracyjnych dla członków stowarzyszenia i ich rodzin (Koszyk Wielkanocny, Majówka, Wieczerza Wigilijna, wycieczki turystyczno-
krajoznawcze...)
- Sympozja organizowane przy współpracy z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami Hepa-Help z Łodzi, Życie Po Przeszczepie" z Warszawy, Fundacja "Pod Prąd Żółtej Rzeki z Kielc"
- współpraca z Poradniami: Hepatologiczną, Psychiatryczną, Psychologiem, Endokrynologiem i innymi lekarzami pomagającymi eliminować skutki uboczne terapii interferonowej.

Była prezes Stowarzyszenia "SOS-WZW" mgr Magdalena Klaklik została wyróżniona przez Prezydenta Miasta Częstochowy Nagrodą im. dr. Władysława Biegańskiego w Dziedzinie Ochrony Zdrowia za wybitną działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta.

Stowarzyszenie "SOS-WZW" podpisało Ogólnopolskie Porozumienie Partnerskie ze Stowarzyszeniem "Hepa-Help" w Łodzi i Fundacją "Pod Prąd Żółtej Reki" z Kielc
celem nawiązania szerszej współpracy w działalności na rzecz osób ze schorzeniami wątroby na tle wirusowym.