• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000119330

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Istebna"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000119330.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem folklorystycznego Zespołu Regionalnego "Istebna" - najstarszego takiego zespołu w Polsce, mającego ponad stuletnią tradycję.

Cele stowarzyszenia według statutu:
a) Zachowanie dziedzictwa kulturowego, zwyczajów, tradycji regionu Trójwsi Beskidzkiej.
b) Dokumentowanie i utrwalanie elementów kultury i sztuki Górali Śląskich
c) Podejmowanie działalności społecznej na rzecz społeczności lokalnej.
d) Propagowanie i promowanie dorobku kulturalnego rejonu Trójwsi Beskidzkiej.
e) Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i jego bioróżnorodności
e) Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, kształcenie postaw patriotycznych

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) Organizacja i prowadzenie zespołów regionalnych, kapel, warsztatów i kół zainteresowań.
b) Uczestnictwo w festiwalach folklorystycznych, spotkaniach kulturowych i sesjach naukowych
c) Wydawanie własnych publikacji
d) Podejmowanie działań polegających na pogłębianiu wiedzy o własnej kulturze i folklorze
e) Współdziałanie z organami władzy państwowej i samorządowej w zakresie kultywowania i ochrony dóbr kulturowych
f) Współpracę z innymi organizacjami kulturalno-folklorystycznymi, społecznymi i oświatowymi
g) Organizację spotkań o charakterze poznawczo-naukowym i okolicznościowym
h) Realizacja zadań na rzecz środowiska szczególnie w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień
i) Prowadzenie schronisk młodzieżowych i wszelkiego typu placówek kulturalnych
i) Utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania
j) Gromadzenie środków finansowych i składników majątkowych dla finansowania działalności statutowej