• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000119698

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Towarzystwo Dysleksji Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Specjalnymi Trudnościami w Uczeniu Się, Oddział w Łodzi

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000119698.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom w tematyce dysleksja. Pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami szkolnymi.

Prowadzone działania:
1. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z dysleksją.
2. Konsultacje, spotkania dla rodziców uczniów z dysleksją.
3. Kolonie terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
4. Szkolenia dla profesjonalistów (psychologów, pedagogów i nauczycieli).
5. Akcja "szkoła przyjazna uczniom z dysleksją" - patronat honorowy Wojewody Łódzkiego, Prezydenta łodzi, Kuratora Oświaty.
6. Organizacja co roku Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.
7. Działania zmierzające do poprawy sytuacji uczniów z dysleksją (inicjatywy dot. zmian w przepisach prawnych, organizacji opieki w szkole).
8. Konkursy promujące talenty uczniów z dysleksją ("I ty możesz zostać Andersenem", "Bezbłędny dyslektyk", "Porusz umysł", "Wiem, umiem, potrafię")
9. Publikacje dot. specyficznych trudności w uczeniu się.