• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000120807

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A.

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000120807.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Celem Fundacji Banku Zachodniego WBK jest pomoc dzieciom z rodzin ubogich i/lub bezrobotnych, a także zagrożonych patologią, znajdującym się pod opieką placówek opiekuńczych i wychowawczych. Działania Fundacji mają nie tylko pomóc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb dzieci najuboższych, ale również w wyrównywaniu szans ich rozwoju emocjonalnego, społecznego i intelektualnego.

Prowadzone działania:
Fundacja BZ WBK zajmuje się wspieraniem instytucji, stowarzyszeń, związków i innych organizacji, których działania są ukierunkowane na pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin ubogich, bezrobotnych, patologicznych. Wsparcie to przejawia się w:
- dotacjach celowych (wnioski są przyjmowane na formularzach dotacji, które można pobrać w każdym oddziale Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie całej Polski lub w internecie na stronie www.bzwbk.pl/bdu);
- dotacjach rzeczowych (przekazywanie sprzętu komputerowego wycofywanego z użytku w banku)
- organizacji jednorazowych lub cyklicznych akcji dla dzieci najuboższych np. z okazji Dnia Dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, Gwiazdki itp.;
- prowadzeniu Programu Stypendialnego wspierającego rozwój młodych talentów;
- prowadzeniu programu Akademia Banku Dziecięcych Uśmiechów, skierowanego do świetlic środowiskowych i zapewniającego naukę języka angielskiego w trakcie roku szkolnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!