• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000120960

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000120960.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Zachowanie, ochranianie i odtwarzanie środowiska naturalnego. Praca samokształceniowa w kierunku przekroczenia podziałów wynikających z niecałościowego, mechanistycznego poglądu na świat. Praca w kierunku pełnego samourzeczywistnienia potencjalnych możliwości człowieka z wszystkimi zasobami przyrody (praca na rzecz Wszystkich Istot). Pomoc merytoryczna i doradztwo w różnych dziedzinach ochrony środowiska. Szeroko rozumiana proekologiczna działalność edukacyjna.

Generalnie ochrona dzikiej przyrody, popularyzowanie filozofii głębokiej ekologii.

Prowadzone działania:
- Rozwiązujemy problemy przyrodnicze przy budowie dróg szybkiego ruchu.
- Stale monitorujemy i przeciwdziałamy inwestycjom zagrażającym bezcennej przyrodzie.
- Dążymy do pełnej ochrony Puszczy Białowieskiej.
- Nieprzerwanie dbamy o duże drapieżniki.
Szkolenie Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych - projekt mający na celu przygotowanie lokalnych działaczy ekologicznych, którzy działają na rzecz przyrody w swoim regionie.
- Wydajemy Miesięcznik Dzikie Życie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!