• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000121257

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Arka"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000121257.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Organizowanie stałej dziennej opieki nad dziećmi, będących w potrzebie materialnej i moralnej.
Organizowanie zajęć oświatowych i wychowawczych.
Organizowanie zajęć praktycznych i kół zainteresowań.
Fachowa opieka pedagogiczno-psychologiczna.
Wspomaganie materialne i dożywianie.
Prowadzenie działań profilaktycznych.
Organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych.
Kształcenie postaw w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Prowadzone działania
Prowadzimy Dom Dziennego Pobytu "Arka" dla dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych. W ramach działalności stowarzyszenie prowadzi dożywianie, zatrudnia wychowawców, zakupuje pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy. W programie dydaktyczno-wychowawczym ujmowane są zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, reedukacji, artystyczne, muzyczne, ruchowe. W ramach działalności organizowany jest wypoczynek letni i zimowy.