• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000121283

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Serce na Dłoni"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000121283.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Naszym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom województwa lubuskiego i byłego województwa gorzowskiego, które z powodu ubóstwa, choroby, kalectwa, niepełnosprawności lub tragicznych zdarzeń losowych znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

W 2012 r prowadzimy następujące programy;
-"Fundacja"- pomoc w kryzysowych sytuacjach z powodu braku środków do życia, ciężkiej choroby i inwalidztwa
-"DPS Kamień" pomoc dla 100 upośledzonych i chorych psychicznie kobiet.
-"Jacek"- młody inwalida z porażeniem kończyn dolnych
-"Marta"- studentka z porażeniem kończyn dolnych
-"Weronika"-młoda dziewczyna w śpiączce
-"Paulina"- dziewczynka wymagająca całkowitego oprotezowania szczęki
-"Karolinka"- dziewczynka z rdzeniowym zanikiem mięśni
-"Sebastian"- młody inwalida z porażeniem kończym dolnych
-"Zuzia"- dziewczynka z wrodzoną chorobą metaboliczną
-"Ilona"- kobieta po udarze mózgu
-"Mieszko"- chłopczyk z zespołem chorób wrodzonych
-"Ewa" - kobieta z zespołem pozapiramidowym
- "Patrycja"- młoda dziewczyna z dziecięcym porażeniem mózgowym
-"Marcel"- chłopczyk z wiotkością uogólnioną
-"Ster"-dziewczynka z dziecięcym porażeniem mózgowym
-"Rotkis"-mężczyzna z chorobą układu krążenia
-"Milan"- chłopczyk z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
-"Wiesia' - kobieta z zespołem chorób wieloukładowych
-"Joanna'- kobieta z porażeniem czterokończynowym
-"Tomek"-mężczyzna chorobą nowotworową
-"Wocal"- młodzi bracia z wiotkością całkowitą
-"Bogusiewicz"- mężczyzna ze stanem po NZK
-"Marcin"- mężczyzna z porażeniem kończyn dolnych
-"Hubercik"- chłopiec z dziecięcym porażeniem mózgowym