• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000123605

Formularze PIT 2017/2018 dla Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000123605.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:

- inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych mających na celu przeciwdziałanie stereotypom etnicznym i kulturowym, w szczególności poprzez szerzenie wiedzy o wieloetnicznym dziedzictwie polskiej kultury;
- dokumentowanie przejawów antysemityzmu, a także innych uprzedzeń etnicznych, religijnych i rasowych, oraz zwracanie na nie społecznej uwagi władz publicznych, partii politycznych, środków masowego przekazu, pedagogów, Kościołów, stowarzyszeń społecznych, naukowych, kulturalnych i innych organizacji pozarządowych;
- podejmowanie działań prawnych (w przypadkach naruszenia prawa w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia) oraz wspieranie i podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacyjnego w tej dziedzinie;
- udzielanie wsparcia szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim podejmowanym na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.


Prowadzone działania:
Monitoring "mowy nienawiści" w różnych jej formach, ocena treści podręczników szkolnych, spotkania dyskusyjne oraz debaty publiczne, opracowywanie pakietów do zajęć dydaktycznych z młodzieżą i dziećmi przeciwdziałających ksenofobii, starania o ograniczenie broszur antysemickich, przeprowadzanie warsztatów antydyskryminacyjnych w szkołach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!