• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000123776

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatotropowymi "Hepa-Help"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000123776.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
- poprawa jakości życia, wszechstronna pomoc i wsparcie dla osób żyjących z przewlekłą chorobą wątroby
- redukcja szkód związanych z zakażeniami, głownie HCV, HBV a od 2002r również HIV

Prowadzone działania
1. Punkt informacyjno-konsultacyjny "HEPA-HELP":
-informacje o chorobach wątroby, przede wszystkim tzw. żółtaczkach zakaźnych typu A, B, C
-grupa wsparcia dla pacjentów i rodzin żyjących z przewlekłą chorobą wątroby
-materiały informacyjne o HIV/AIDS
2. Prelekcje, wykłady, spotkania dla osób chorych na wątrobę i zainteresowanych, prowadzone przez specjalistów-lekarzy hepatologów, dietetyków, psychologa (1 sobota w miesiącu w okresie od września do czerwca).