• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000124134

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000124134.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
"ŻYCIE ODDANE WYCHOWANIU"

Aktywność podejmowana przez Stowarzyszenie Parafiada, pomimo zróżnicowania działań, koncentruje się przede wszystkim na szeroko pojętej opiece i asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, a także na budowaniu i wzmacnianiu więzi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za własne środowisko.
Czynne uczestniczenie w tworzeniu systemu wychowawczo-społecznego, który pozwala każdemu człowiekowi zachować tożsamość, a jednocześnie integruje go ze środowiskiem sprawiło, że Stowarzyszenie Parafiada stało się centrum kreowania i realizacji wielu cennych inicjatyw realizowanych w szkołach, klubach, domach dziecka, świetlicach i ogniskach, ale zawsze w jedności z parafią.

Programy autorskie:
Program międzynarodowy pn. "Sport uczy i łączy wszystkich" zrealizowany w ramach Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport 2004 (EYES 2004, proj. nr PL-2-25015) - program jest kontynuowany.
Program międzynarodowy pn. "Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało" w ramach Międzynarodowego Roku Sportu i Wychowania 2005. Kontynuacja w latach 2005-2010.
Program międzynarodowy pn. "Parafiada dzieci i młodzieży".
Pomoc Polakom na Wschodzie (Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Kazachstan).
"Moja Mała Ojczyzna 2005-2008".
"Patriotyzm z pokolenia na pokolenie".
"Moja Rodzina".
KATYŃ ... ocalić od zapomnienia, Rok Katyński 2010
Parafiady lokalne i regionalne - system współzawodnictwa.
Zajecia Sportowo-rekreacyjne.
Obozy Parafiadowe (kierowane do różnych grup).
Wolontariat, EVS.
Młodzież w Działaniu.
Międzyanrodowa wymiana młodzieży.
Szkolenia wolontariuszy, kadry, liderów, animatórów parafiadowych, wychowawców ...
Seminaria, konferencje, sympozja, w tym międzynarodowe.

Odbiorcy:
- uczniowie wszystkich poziomów nauczania;
- studenci, szczególnie kierunków pedagogicznych;
- rodzice, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, katecheci, instruktorzy, osoby zaangażowane w edukację, wychowanie, sport, kulturę, religię;
- szkoły wszelkiego typu, kluby sportowe, domy dziecka, domy kultury, świetlice, ogniska;
- parafie, seminaria duchowne, ruchy młodzieżowe;
- społeczności lokalne.

Strony internetowe:
http://www.parafiada.pl
http://www.katyn-pamietam.pl