• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000124159

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Porozumienie dla Zielonki"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000124159.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim organizowanie oraz pobudzenie inicjatyw mieszkańców miasta z zakresu kultury, edukacji, spraw społecznych, etnologii, tradycji i historii oraz walorów przyrodniczych Zielonki i okolic a także ochrona wartości historycznych, kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych, przyrodniczych, krajobrazowych.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie "Porozumienie dla Zielonki" prowadzi działalność w trzech kierunkach.

Po pierwsze: pracuje z młodzieżą uzdolnioną artystycznie, aktywizując i wspomagając artystycznie młodzież. Podejmuje działania na rzecz wyrównania szans młodzieży w kontaktach ze sztuką i ludźmi kultury. Część artystyczna działalności stowarzyszenia obejmuje m.in. wsparcie młodzieżowego teatru, warsztaty teatralne, tworzenie spektakli, ekspozycje plastyki, wsparcie młodych poetów.
Po drugie: stowarzyszenie promuje historyczne dziedzictwo lokalne. Część historyczna - czyli działania na rzecz świadomości "Małej Ojczyzny" obejmują m.in. zaangażowanie w działania dokumentacyjne, panele historyczne, warsztaty historyczne dla młodzieży, publikacji wspólnej nauczycieli i młodzieży.

Po trzecie: stowarzyszenie podejmuje akcje charytatywne na rzecz domów dziecka, publicznych i rodzinnych, organizacji niepełnosprawnych itp.