• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000125956

Formularze PIT 2017/2018 dla Ośrodek Integracji Społecznej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000125956.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie Ośrodek Integracji Społecznej zostało założone w sierpniu 2002r. Jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, powołaną przez grupę zaangażowanych społecznie ludzi, pochodzących z różnych środowisk i organizacji. Naszym celem jest szeroko pojęta integracja ludzi dobrej woli i chętnych do niesienia pomocy. Dlatego, spotykając się z olbrzymią potrzebą, postanowiliśmy wybudować Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy, dla osób przeżywających jesień swojego życia i nie mogących liczyć na pomoc najbliższych. Dzięki pracy, a przede wszystkim determinacji w realizowaniu celów, możemy dziś pochwalić się całym szeregiem działań, które wdrażanie są z najwyższą starannością. Dzięki wysiłkowi i wsparciu firm i instytucji oraz zaangażowaniu wielu środowisk i osób, możemy dziś realizować zadania, które jeszcze niedawno wydawały się nieosiągalne.
Najważniejszym naszym dziełem jest budowa, od podstaw, obiektu o powierzchni 2500 m2, w którym siedzibę ma Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Świetlica Socjoterapeutyczna. W dniu 12.05.2010 r. Ośrodek Integracji Społecznej powołał Hospicjum Domowe z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.
W najbliższej przyszłości, mamy również plany otwarcia Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego dla dzieci, który ma za zadanie nieść pomoc dzieciom z ciężkimi schorzeniami. Nasza placówka jest drugą świadczącą opiekę paliatywną i hospicyjną, działająca na terenie całego województwa lubuskiego, jednak Oddział dla dzieci będzie pierwszym tego typu miejscem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!