• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000126602

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Świętego Mikołaja

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000126602.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja fundacji to rozumieć i pomagać.

Fundacja Świętego Mikołaja zajmuje się badaniem i rozwiązywaniem skutków kryzysu solidarności z potrzebującymi.
W obecnej chwili zajmujemy się:
-rodzinnymi domami dziecka i zawodowymi rodzinami zastępczymi.
-sytuacją kobiet w pracy,
-wyrównywaniem szans edukacyjnych dla dzieci ze wsi.
-samotnymi matkami.

Dzięki naszej pracy powstały badania, upowszechniliśmy je w kampaniach, zebraliśmy środki, stworzyliśmy fundusze.
Działamy z wolontariuszami z dziedzin marketingu, reklamy, wykorzystujemy nowoczesne techniki badawcze, zarządzania, marketingu.

Prowadzone działania:
1. Pomoc dla rodzinnych domów dziecka - od 2004 odbyło się pięć kampanii społecznej popularyzująca rodzinny model opieki nad dziećmi osieroconymi. Dzięki dotychczasowym akcjom w Funduszu Edukacyjnym zebraliśmy i przekazaliśmy na edukację w rodzinnych domach dziecka 2,523 tys zł. Dzięki tym pieniądzom kilkaset dzieci wzięło udział w kursach językowych, zajęciach z psychologami, korepetycjach, wyjazdach edukacyjnych.
2. Kampania promująca Dzień Papieski - w trakcie kampanii prowadzona jest kwesta na stypendia dla ubogiej, uzdolnionej młodzież z terenów wiejskich. Organizatorem Dnia Papieskiego jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Obecnie ze stypendiów korzysta 2150 młodych, zdolnych osób.
3. "Mama w pracy" - Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Tematem projektu jest sytuacja kobiet godzących pracę zarobkową z obowiązkami macierzyńskimi. Będą przeprowadzone m. in. badania społeczne, kampania medialna, oraz zostanie wydana publikacja dotycząca sytuacji kobiet na rynku pracy.
4. Uśmiechnij się mamo - pomoc dla samotnych matek z Domu Samotnej Matki w Brwinowie.
5. Teologia Polityczna - Fundacja jest wydawcą rocznika filozoficznego. Pismo mówi o sprawach politycznych z perspektywy rzeczy ostatecznych (www.teologiapolityczna.pl).