• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000128172

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Opieki nad Zwierzętami "Canis"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000128172.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Propagowanie wśród społeczeństwa zasad zawartych w światowej deklaracji praw zwierząt oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami. Stwarzanie wszystkim zwierzętom możliwie jak najlepszych warunków życia i zachowania ich naturalnych instynktów. Zapobieganie i zwalczanie fizycznego i psychicznego znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia się z nimi. Propagowanie praw, które zabraniaą? wykorzystywania zwierząt do przeprowadzania eksperymentów sprawiających im ból i cierpienie.
Propagowanie idei tworzenia azyli dla kotów - miejsc bezpiecznych do bytowania i dokarmiania kotów wolnożyjących w lokalnych społecznościach (na osiedlach). Rozwijanie idei tworzenia Ośrodków Adopcyjnych dla psów i kotów - w prywatnych domach i mieszkaniach wolontariuszy, w których zwierzęta przebywają czasowo do momentu adopcji (jedyny ratunek przed schroniskiem).
Szerzenie idei sterylizacji psów i kotów jako jedynej humanitarnej metody zapobiegania bezdomnosci zwierząt - rozszerzanie współpracy z lecznicami weterynaryjnymi w Warszawie.

Prowadzone działania
Zapobieganie nadliczebności zwierząt poprzez przeprowadzanie sterylizacji. Pomoc materialna karmicielom w zakresie dokarmiania, leczenia i sterylizacji bezdomnych zwierząt. Tworzenie azyli dla kotów wolnożyjacych. Adopcje kotów i psów, przebywajacych pod opieką Fundacji w Ośrodkach Adopcyjnych. Pomoc materialna schroniskom i przytuliskom dla psów i kotów. Udostępnianie możliwości sterylizacji swojego zwierzęcia osobom niezamożnym poprzez talony rabatowe (ok. 50% rabatu). Propagowanie Swiatowej Deklaracji Praw Zwierząt.