• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000128582

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000128582.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest budowanie cywilizacji miłości w zgodzie z nauką Kościoła Katolickiego poprzez podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju człowieka, skierowanych do wszystkich ludzi potrzebujących szeroko rozumianej pomocy.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi przez:
a) prowadzenie różnorodnych form pomocy dobroczynnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, troski o ich rozwój intelektualny i emocjonalny, zaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych,
b) prowadzenie placówek: wsparcia dziennego i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości, nauczaniem i tradycją działalności charytatywnej Kościoła Katolickiego oraz w duchu pedagogiki ignacjańskiej. Zakres działania placówek określa stosowny regulamin.
c) organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć edukacyjno-kulturalnych, sportowych dla dzieci i młodzieży,zajęć z profilaktyki uzależnień
d) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin,
e) podejmowanie działań w najbliższym środowisku dziecka, które sprawia problemy wychowawcze, jest niepełnosprawne lub zagrożone demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami,
f) inne formy opieki nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, np. prowadzenie hostelu dla nieletnich, pedagogika uliczna.

Prowadzone działania:
Świetlica "Anielisko" - placówka wsparcia dziennego, Dom "Anielisko" placówka opiekuńczo-wychowawcza.