• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000128832

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Spełnionych Marzeń

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000128832.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom chorym na choroby nowotworowe oraz niesienie pomocy rodzicom dzieci dotkniętych chorobą nowotworową, podejmowanie działalności pożytku publicznego.

Prowadzone działania
1. Bezpośredni kontakt z każdym dzieckiem - codzienna obecność w szpitalu daje możliwość poznania problemów małych pacjentów. Przez rozmowy dowiadujemy się też o ich najskrytszych marzeniach.
2. Spełnianie marzeń - tych prostych i tych niekonwencjonalnych.
3. Pomoc i wsparcie rodziców, wsparcie duchowe, pomoc w rozwiązywaniu problemów.
4. Udostępnianie konta Fundacji z przeznaczeniem na zbiórki pieniędzy na rehabilitację.
5. Wyselekcjonowany zespół wolontariuszy prowadzących zajęcia plastyczne, zabawy, rozmowy.
6. Organizowanie rodzinnych wycieczek, głównie dla dzieci po intensywnym leczeniu.
7. Przyjęcia okolicznościowe (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Dziecka itp.) uatrakcyjnione występami artystów.
8. Propagowanie idei organizowania przez władzę lokalne festynów charytatywnych na rzecz chorych dzieci oraz pomoc w ich organizacji.
9. Spotkania ze znanymi, lubianymi artystami, podczas których robimy pamiątkowe zdjęcia.
10. Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dziennych oddziałów onkologicznych.