• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000128910

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000128910.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Prowadzenie działań prewencyjno-interwencyjnych z zakresu ochrony środowiska na terenie Czerniejowskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego i Roztoczańskiego Parku Narodowego. Propagowanie zdrowego stylu życia. Prowadzenie edukacji ekologicznej. Kształcenie członków Stowarzyszenia w dziedzinie sozologii, ekologii i podstaw weterynarii. Kultywowanie polskich tradycji kawaleryjskich, a w szczególności 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Stowarzyszenie prowadzi zajęcia z końmi z elementami "hipoterapii" dla dzieci upośledzonych, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z rodzin patologicznych.

Prowadzone działania:
W okresie letnim pełnienie straży w Roztoczańskim Parku Narodowym, a w okresie zimowym na terenie Czerniejowskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego, polegającej na całodniowych patrolach konnych na terenie parku. Przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji dóbr leśnych, kłusownictwu, dzikiej turystyce. Prowadzenie warsztatów ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych i średnich, pogadanek w szkołach, zajęć w terenie z końmi, jednodniowych rajdów, kuligów i ognisk. Organizowanie dla dzieci specjalnej troski zajęć hipoterapii, całodniowego pobytu z końmi: jazda wierzchem, kuligi, ogniska wycieczki, wycieczki do lasu. Udział w obchodach Dni Ziemi i akcjach Sprzątania Świata, m.in. poprzez lokalizację i likwidację wysypisk śmieci znajdujących się na obszarze działania RKSOP, oraz w obchodach świąt państwowych jako szwadron kawalerii. Organizowanie zawodów hippicznych, szkoleń w posługiwaniu się białą bronią itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!