• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000130515

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Pomóżmy Dzieciom"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000130515.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Podstawowym celem Fundacji jest pomoc dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz umożliwienie im rozwoju duchowego i intelektualnego.

Fundacja działa poprzez udzielanie wsparcia finansowego instytucjom, które na co dzień zajmują się opieką nad dziećmi i młodzieżą pokrzywdzoną przez los. W wielu ośrodkach, budżety wystarczają jedynie na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb dzieci. Dzięki dotacjom Fundacji udało się wyposażyć i wyremontować kilka szczególnie potrzebujących tego placówek i choć trochę w ten sposób podnieść jakość życia dzieci. Nasi podopieczni pochodzą z rodzin ubogich, często z rejonów dużego bezrobocia. Zdarza się nierzadko, że dzieci są niedożywione, nie stać je na bilety ani na zakup książek oraz innego wyposażenia niezbędnego do szkoły. Pomoc finansowa Fundacji pozwala wnieść w ich życie trochę radości i nadziei oraz zachęcić do zdobycia solidnego wykształcenia dającego szansę na lepsze życie.

Fundacja sponsoruje także stypendia naukowe, finansuje wypoczynek letni i zimowy oraz wspiera, gdy potrzebna jest nowa odzież i podręczniki. Obdarowane w ten sposób dzieci same zaczynają udzielać pomocy innym potrzebującym, np. pomagając słabszym uczniom w nauce, działając w hospicjach i innych ośrodkach pomocy.

Fundacja finansuje także m.in. zakup sprzętu medycznego wspomagającego leczenie i ratującego życie najmniejszym pacjentom - noworodkom i wcześniakom.