• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000131398

Formularze PIT 2017/2018 dla Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000131398.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz ich rodzinom i opiekunom, a także promocja i organizacja wolontariatu.

Nasze działania obejmują:
Organizowanie spotkań okolicznościowych dla całych rodzin naszych podopiecznych
Spotkania Noworoczne - „Idzie styczeń niesie wiele życzeń” (2004 - 2011) W tradycji naszego Stowarzyszenia zapisały się
„Balik Karnawałowy Klaudynki” (2006 - 2011)
„Ognisko na zakończenie lata” (2005 - 2009)
Prowadzenie Festynów Rekreacyjnych „Razem Możemy Więcej” (2006 - 2011)
Organizacja Balów Charytatywnych Klaudynki (2010-2011)
Prowadzenie cotygodniowych spotkań terapeutycznych „Sobotnie Spotkania Klaudynki” (2003-2011)
Organizowanie wyjazdów do poznańskiego kina na seanse familijne (2008-2010)
Dofinansowanie zajęć z hipoterapii i jazdy konnej osób niepełnosprawnych (2005 Majątek Rogalin, 2006 - 2011 Klub Jeździecki w Mieczewie oraz w innych placówkach)
Organizowanie akcji charytatywnych „Klaudynkowy Kiermasz Różności” (2005, czerwiec i grudzień 2006, 2007, maj i listopad 2009, maj 2010)
Udział w turnusach rehabilitacyjno-wypoczynkowych:
Panorama Morska w Jarosławcu (2006 - 2009),
Ośrodek „Zorza” w Dziwnówku i „Tęcza” w Ustce (2010)
Dofinansowanie rehabilitacji ruchowej (2004-2011)
Prowadzenie Centrum Wolontariatu (2007-2011)
Organizacja bezpłatnych szkoleń dla rodziców, opiekunów i wolontariuszy:
-Szkolenie dla wolontariuszy „Co to znaczy być osobą niepełnosprawną wzrokowo” prowadzone przez Pana Miłosza Modrowskiego (listopad 2010)
-Bezpłatne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla wolontariuszy, chętnych rodziców i opiekunów prowadzone przez Pana Adama Sikorę (październik 2010)
-Bezpłatne szkolenie dla rodziców i opiekunów z zakresu seksualności osób niepełnosprawnych prowadzone przez Panią Agnieszkę Liberacką (październik 2010)
-Szkolenie dla wolontariuszy: „Co to znaczy być osobą niepełnosprawną” prowadzone przez Pana Bartosza Andruszczaka (maj 2010)
-Seksualność osób niepełnosprawnych dla osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi (luty 2010)
-Seksualność osób niepełnosprawnych dla rodziców osób niepełnosprawnych (listopad 2009)
-„Socjoterapia i arteterapia w pracy z osobami niepełnosprawnymi” prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów Klanza (październik 2009)
-„Cztery pory roku - metody pedagogiki zabawy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów Klanza (wrzesień 2009)
-Ubezwłasnowolnienie - zło czy dobro konieczne? Organizowane przez Biuro Doradcze Gestor (maj 2009)
-Prowadzenie wózka z osobą niepełnosprawną realizowane przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji (maj 2009)
-„Radzenie sobie ze stresem” (listopad 2008)
-„Autoprezentacja” (listopad 2008)
-Podstawy masażu (listopad 2007)
-Pierwsza pomoc (październik 2007)
-Uczestnictwo w „Igrzyskach Sportowych Sprawni Inaczej” organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Gruszczynie (2003-2011)
-Uczestnictwo w Otwartych Piknikach w Puszczy Zielonka organizowanych przez Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych (2008-2011)
-Współzawodnictwo w Powiatowych Turniejach Bocci w Dopiewcu (2006-2010)
-Występy estradowe podczas „Anielskiego Śpiewogrania” organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzedzu (2005-2010)
-Uczestnictwo w „Wieczorach z Aniołami” organizowanych przez Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie (2008-2010)
-Uczestnictwo w Turniejach Gwiazd w Hotelu Rodan w Skrzynkach (2008 - 2010)
-Prowadzenie bezpłatnych porad psychologicznych (2007-2008)
-Prowadzenie półkolonii letnich "Klaudynkowe Spotkania Twórcze" (2004-2007)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!