• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000132216

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000132216.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Collegium jest pomoc wybitnym polskim studentom, stworzenie nowej jakości w edukacji akademickiej w Polsce - aby w przyszłości najzdolniejsi swoje umiejętności wykorzystali dla dobra społeczeństwa.

Prowadzone działania
Podstawą studiów w Collegium jest współpraca oparta na zasadzie "mistrz - uczeń": każdy student zajmuje się wybraną dziedziną nauk humanistycznych i społecznych pod opieką tutora. Tutorial umożliwia studentom kontakt z wybitnymi naukowcami z Polski i zagranicy. Wynikiem badań i indywidualnych konsultacji są prace naukowe i publikacje studentów.

Najważniejsze spośród prowadzonych w tej chwili przez Collegium programów to:
1. Seminaria - organizowane przez studenta i tutora, są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. W ten sposób rezultaty pracy naszych studentów są prezentowane publicznie.
2. Biblioteka - celem jest gromadzenie pozycji, do których w Polsce dostęp jest szczególnie utrudniony.
3. Szkoły Letnie - blok warsztatów wprowadzających w zasady samodzielnej pracy badawczej dla maturzystów z Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Oznacza to dzielenie się studentów Collegium wiedzą zdobywaną w ramach indywidualnych studiów i badań w Collegium z młodzieżą z Funduszu. Dzięki temu podopieczni Funduszu stawiają pierwsze kroki w życiu studencko-naukowym, studenci Collegium mogą zaś zdobywać pierwsze doświadczenia dydaktyczne i rozwijać umiejętności pedagogiczne.
4. Pierwszy Tutor - program adresowany do uczniów szkół średnich, w szczególności do podopiecznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, ale także do laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Celem projektu jest stworzenie młodym ludziom możliwości regularnej i systematycznej pracy pod okiem studentów Collegium, możliwości dojrzałego pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności badawczych.

Co roku przyjmujemy dwadzieścioro z najlepszych polskich studentów. Temat studiów w Collegium stanowią najczęściej nauki humanistyczne i społeczne. Stypendystą Collegium może zostać każdy zainteresowany nimi student dowolnego kierunku i dowolnej uczelni. O przyjęcie do Collegium można ubiegać się po ukończeniu I lub II roku studiów. Rekrutacja składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna polega na przesłaniu do Collegium wypełnionego kwestionariusza. Na jego podstawie chętni dopuszczani są do części ustnej - rozmowy z komisją egzaminacyjną na wybrane wcześniej tematy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!