• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000132612

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Brzezówce

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000132612.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
- Wspieranie finansowe działalności Szkoły Podstawowej,
- wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży,
- działania na rzecz rozwoju sportu, turystyki i czynnego wypoczynku
- pozyskiwanie samorządów terytorialnych,
- organizowanie pomocy dla niepełnosprawnych,
- organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży celem przeciwdziałania patologiom społecznym,
promocja i organizowanie wolontariatu,
- prowadzenie przedszkola na zasadach prawem przewidzianych.

Prowadzone działania
Radosne, mądre i dobrze wychowane dzieci są przyszłością zdrowego moralnie narodu. Nasza organizacja;
- uczy i wychowuje dzieci i młodzież w duchu wartości chrześcijańskich,
- pomaga rodzinom najuboższym,
- zapobiega marginalizacji miejscowości,
- marzy o odnowie budynku i jego zagospodarowaniu dla dobra całej wioski (szczególnie najmłodszych),
- broni istniejących miejsc pracy i chce tworzyć nowe,
- szkoli dzieci,młodzież i dorosłych w zakresie ratownictwa medycznego,
- promuje wolontariat,
- integruje różne grupy społeczne (od przedszkolaków do seniorów),
- współpracuje z Komendą Hufca powiatu jasielskiego,
- zagospodarowuje miejsca na działalność oświatową i prowadzi ją.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!