• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000132851

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000132851.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez niesienie tym osobom wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia, w szczególności pomocy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych. Stowarzyszenie czuwa nad przestrzeganiem praw os.niepełnosprawnych, prowadzi działalność informacyjna, rehabilitacyjna, zajęcia logopedyczne, inicjowanie i rozwijanie form integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników, rozwijanie ruchu samopomocy wśród osób wychowujących dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wszelka pomoc merytoryczna, psychologiczna. Organizowanie warsztatów dla rodziców z zakresu rehabilitacji, logopedii, opieki medycznej i wychowania.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie prowadzi działalność rehabilitacyjną - 4 razy w tygodniu nasi podopieczni korzystają z masaży, rehabilitacji ruchowej, dwa razy w tygodniu z terapii logopedycznej (także nanologopedii), Ponadto prowadzimy róznego rodzaju terapię-
pedagogiczną, biblioterapię, arteterapię, terapię SI
Pomóż nam nieść szczęście - to hasło które towarzyszy naszej działalności. Obok codziennych działań rehabilitacyjnych, zwracamy uwagę w środowisku lokalnym na problemy naszych podopiecznych, Staramy się integrować społeczność by problemy niepełnosprawnych stały się troską środowiska. Seniorzy organizują dla naszych podopiecznych Mikołajki, młodzież wolontariacko opiekuję się dziećmi niepełnosprawnych, w organizację festynu dla niepełnosprawnych angażuje się społeczność uczniowska, rada osiedla, radni, gmina...
Razem łatwiej znaleźć dobro wspólne i jednoczyć się ku lepszemu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!