• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000133074

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000133074.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Wspieranie działalności Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.Prowadzenie integracyjnego przedszkola dla kontynuacji monachijskiej koncepcji rehabilitacji dzieci z wykorzystaniem metody Marii Montessori.
Prowadzenie szkoleń specjalistów w dziedzinie rehabilitacji, psychologii i pedagogiki leczniczej Montessori.
Propagowanie monachijskiego modelu rehabilitacji.

Prowadzone działania
Organizowanie kursów dla lekarzy, psychologów, pedagogów.
Prowadzenie Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.
Prowadzenie Przedszkola Integracyjnego Montessori.
Wydawanie publikacji (podręcznik "Monachijska Funkcjonalna diagnostyka Rozwojowa 1- 3 r.ż.).
Współfinansowanie remontów i wyposażenia Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji.
Propagowanie metod wczesnej diagnozy i terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a szczególnie metod stosowanych w Centrum Dziecięcym w Monachium, np. diagnostyki kinezjologicznej i terapii Vojty oraz pedagogiki leczniczej i terapii Montessori. Organizacja staży podyplomowych dla psychologów z zakresu psychologii klinicznej (współpraca z Collegium Medicum w Krakowie).
Współpraca z wyższymi uczelniami (organizacja praktyk studenckich), m.in. z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie,Wyższą Szkołą Filozoficzno - Pedagogiczną "Ignatianum" w Krakowie, Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Rozwojowej w Monachium.
Współorganizacja studiów podyplomowych w Katedrze Pedagogiki Specjalnej UP w Krakowie: "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Pedagogika lecznicza Montessori", współorganizacja działań w kierunku powołania szkoły prowadzonej metodą Marii Montessori w Krakowie, wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 72 w Krakowie, a także Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
Organizowanie szkoleń w zakresie pedagogiki Montessori i pedagogiki leczniczej Montessori, współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Montessori, stowarzyszeniem Montessori - Europa (Niemcy) i innymi placówkami Montessori w Polsce i za granicą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!