• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000133612

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000133612.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
a) aktywna ochrona zwierząt gatunków chronionych,
b) działalność wydawniczo - propagatorska,
c) edukacja ekologiczna,
d) podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia oraz osób współpracujących.
e) wspieranie uprawiania sokolnictwa (hodowli i układania ptaków łowczych oraz polowania z nimi).
f) hodowla zwierząt gatunków chronionych.

Prowadzone działania
a) wspieranie hodowli i reintrodukcji zwierząt gatunków chronionych,
b) prowadzenie hodowli i reintrodukcji zwierząt gatunków chronionych,
c) monitoring w środowisku naturalnym oraz wspomaganie rozwoju dzikich populacji,
d) prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany informacji w zakresie celów Stowarzyszenia,
e) ochrona miejsc przebywania i rozrodu zwierząt gatunków chronionych,
f) rehabilitacja zwierząt gatunków chronionych,
g) udział w sympozjach i konferencjach,
h) szkolenie członków stowarzyszenia oraz współpracowników,
i) inicjowanie, finansowanie i współfinansowanie badań naukowych,
j) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, konferencji, sympozjów, wypraw naukowych i szkoleniowych oraz innych imprez,
k) prowadzenie działalności wydawniczej,
l) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą,
m) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach, które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia, n) opiniowanie projektów które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia,
o) powoływanie fundacji,
p) prowadzenie hodowli ptaków drapieżnych przeznaczonych do celów sokolniczych,
q) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz ustawodawstwa dotyczącego sokolnictwa i ochrony dzikich zwierząt,
r) inne działania realizujące cele statutowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!