• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000133802

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Musica Humana"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000133802.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Główne cele stowarzyszenia to:
- wspieranie i promocję działalności muzycznej, w szczególności wspieranie i promocję zespołu muzyki dawnej „La Tempesta"
- organizowanie koncertów i festiwali
- organizowanie seminariów i kursów wykonawczych
- działalność fonograficzna
- zakup i renowacja instrumentów muzycznych
- gromadzenie i udostępnianie wszelkich materiałów (książki, wydawnictwa fonograficzne itp.), w szczególności związanych z muzyką dawną.

Prowadzone działania:
- Festiwal Barok w Radości (od 2012 roku)
- Koncerty muzyki dawnej w kraju i za granicą
- Nagrania dawnej muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej.

Cele:
- Propagowanie arcydzieł muzyki dawnej, głównie wśród publiczności mającej utrudniony dostęp do wydarzeń kulturalnych na wysokim poziomie artystycznym
- Edukacja kulturalna w dziedzinie historii muzyki i dziedzinach pokrewnych
- Utrwalanie fonograficzne europejskiego dziedzictwa muzycznego, ze szczególnym uwzględnieniem kultury polskiej (archiwa jasnogórskie, dzieła Mikołaja Zieleńskiego).